Gorąca dyskusja

Witam wszystkich Opiekunów Wykluczonych przez Rząd RP a także wszystkie osoby niepełnosprawne, w które również uderzyła ustawa z grudnia 2012 roku.

Odebrano nam prawa nabyte a wraz z nimi środki do życia i ubezpieczenie zdrowotne jak również składki emerytalno – rentowe. Odebrano nam godność, spychając nas na margines!

Więcej o naszej sytuacji, o tym z czym WALCZYMY w zakładce O nas – Wyklucznych Opiekunach a także na naszym Forum

*********************************************************************************************************

W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIEKTÓRZY POSTANOWILI ZROBIĆ Z BLOGA ŚMIETNIK, PRZYPOMINAMY REGULAMIN.
ŁAMANIE REGULAMINU BĘDZIE SKUTKOWAŁO ZABLOKOWANIEM PISZĄCEGO!

 

Regulamin bloga! (przeczytaj zanim napiszesz!)

Zapraszam wszystkich Wykluczonych Opiekunów do dyskusji!

 

*********************************************************************************************************

 

*********************************************************************************************************

 

 

 

 • #1 napisane przez ~WO
  około 3 godziny temu


  ~jan:

  Drodzy WO , zastanawiam się w jakim terminie złożyć podanie do MOPS o przywrócenie mi ŚP\teraz mam ZDO/. Zrobić to jeszcze w maju , czy też czekać do czerwca , kiedy to zostaną wprowadzone nowe przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.Czy złożone dokumenty w tym miesiącu , będą już rozpatrywane wg. nowych zasad , czy może jeszcze po staremu?

  Wedlug informacji jakie uzyskalem w Ministerstwie oraz WSA wszystkie sprawy wniesione(rozpoczete) przed 1-czerwca i nie zakonczone po 1- czerwca beda traktowane po staremu(wedlug obecnych przepisow ustawy), dopiero sprawy wniesione 1-czerwca beda rozpatrywane po NOWEJ PROCEDURZE wedlug znowelizowanego KPA gdzie beda rozpatrywane w oparciu o utrwaloną linię orzeczniczą.

  • #2 napisane przez ~adam
   około 2 godziny temu

   Może złóż 2 wnioski-jeden w maju, drugi 1 czerwca. Wtedy wniosek czerwcowy ci zawieszą, do czasu wydania decyzji na majowy. w przypadku odmowy w maju, to będziesz mądrzejszy o ich decyzje itd.. Nie odwołasz sie do SKO, tym samym, będą musieli odwiesić Twój czerwcowy wniosek. Do którego-jakby co-będziesz miał czas na uzupełnienia ewentualne… A gdy na majowy dadzą ci śp,to czerwcowy zostanie odrzucony jako bezprzedmiotowy. Ja tak bym zrobił,nic nie tracisz, a jakaś tam ewentualność ci sie otwiera od 1 czerwca, na wypadek odmowy z wniosku majowego.

 • #3 napisane przez ~adam
  około 6 godziny temu

  Krzysztof, czyli musiałeś złożyć wniosek o rezygnacji z ZDO po wyroku 260/15. i równocześnie złożyłeś nowy wniosek o swiadczenie pielęgnacyjne, tak? Czytałeś mój wyrok http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6BC10CE219
  Więc wg Ciebie to ja muszę przed uprawomocnieniem sie mego wyroku 203/17 złożyć wniosek o rezygnacji z ZDO od paźdiernika2016r. -tj. daty złożenia wniosku w którym mam wyrok? dobrze rozumiem? Bo tak to wynika z Twojego wyroku 260/15. Czy u mnie jest inaczej, bo przepisy o możliwości wyboru korzystniejszego świadczenia-obwiązujące od stycznia 2016 roku-przerzucają ciężarna MOPS w tej materii, czyli muszą wezwać i pouczyć o konieczności wyboru przeze mnie wybrane świadczenia z równoczesnym zrzeczeniem sie dotychczasowego. Jak myślisz, czy wręcz jesteś pewny?
  Dla bezpieczeństw chyba jednak w ostatni dzień przed uprawomocnieniem sie wyroku-lepiej złożyć wniosek o zrzeczeniu sie ZDO na rzecz korzystniejszego, wg wskazań z wyroku WSA i od daty złożenia wniosku. wnoszenie o kontynuacje od lipca 2013rokju nie ma sensu, bo WSA wpisał w tym wyroku,ze nie ma prawa, które daje taka możliwość-pewnie WSA bał się ,ze MOPS da mi w kontynuacji? Bo przecież nie zrobił tego dla mej wiedzy.

  Jak uważasz i co podpowiesz mi, na co zwrócić uwagę.

  • #4 napisane przez ~adam
   około 5 godziny temu

   Organ pierwszej instancji przed rozpoznaniem wniosku w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego powinien w pierwszej kolejności uchylić decyzję przyznającą skarżącemu zasiłek dla opiekuna – po uzyskaniu zgody skarżącego na uchylenie decyzji w przedmiocie zasiłku dla opiekuna. Następnie organ dokona merytorycznego rozpoznania wniosku skarżącego badając, czy ustalony w sprawie stan faktyczny wypełnia dyspozycję normy prawnej wynikającej z art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy uwzględnieniu zakresu, w jakim art. 17 ust. 1b tej ustawy został uznany za niekonstytucyjny na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 r.

   proszę tu cytat z wyroku:

   „Organ pierwszej instancji winien mieć na względzie, że nie ma podstaw aby zakresem swojego rozstrzygnięcia objąć okres od dnia 1 lipca 2013 r. W systemie obowiązującego prawa brak jest bowiem materialnoprawnej podstawy do przyznania skarżącemu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na zasadzie „kontynuacji” albo „przywrócenia” (a zatem od dnia 1 lipca 2013 r. – bezterminowo) . ”

   ja to rozumiem,ze to MOPS musi wezwać mnie.
   Chociaż pisemko krótkie: że” w związku z wyrokiem WSA… wnoszę o uwzględnienie mej gotowości z rezygnacji z ZDO, w zakresie i terminach, które kolidują w uzyskaniu pełni praw do świadczenia pielęgnacyjnego z mego wniosku z października 2016 roku. Rezygnacje taką tym pismem potwierdzam. W przypadku wątpliwości, jestem gotów stawić się do MOPS celem wyjaśnień i złożenia stosownych oświadczeń itd..

 • #5 napisane przez ~jan
  około 12 godziny temu

  Drodzy WO , zastanawiam się w jakim terminie złożyć podanie do MOPS o przywrócenie mi ŚP\teraz mam ZDO/. Zrobić to jeszcze w maju , czy też czekać do czerwca , kiedy to zostaną wprowadzone nowe przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.Czy złożone dokumenty w tym miesiącu , będą już rozpatrywane wg. nowych zasad , czy może jeszcze po staremu?

  • #6 napisane przez ~Krzysztof
   około 11 godziny temu

   składaj teraz, bo im szybciej tym lepiej
   MOPS wyda decyzję na bank po 1 czerwca br. czyli już w odwołaniu do SKO lub później w skardze do WSA możesz napisać, że:
   Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 9 października 2015 r., sygn. I OSK 1378/15 wskazał:
   „[…] przejawem prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do organów państwa jest m.in. rozstrzyganie tożsamych faktycznie i prawnie spraw w taki sam lub zbliżony sposób”

   dla przypomnienia:
   Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 kwietnia 2017 r.
   „Art. 8 § 1
   Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej, kierując się zasadami proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania.
   „Art. 8 § 2
   Organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym.”

   czyli art. 8 § 2 k.p.a. dotyczy zasady respektowania przez organ Twoich uprawnionych oczekiwań, wynikających z utrwalonej praktyki danego organu
   http://wykluczeni-opiekunowie-doroslych-on.blog.pl/comment-page-183/#comment-28518

   • #7 napisane przez ~jan
    około 7 godziny temu

    Nie ukrywam , że chodzi mi również o to , gdy w wypadku przyznania mi ŚP, wyrównanie byłoby liczone z dniem wpłynięcia dokumentów tj. od miesiąca maja

    • #8 napisane przez ~Krzysztof
     około 7 godziny temu

     jeśli uzyskasz prawo do ŚP (czego życzę) to powinni przyznać i wypłacić (wyrównać – ich sprawa jak to zrobią) od dnia złożenia wniosku o ŚP

  • #9 napisane przez ~adam
   około 4 godziny temu

   jak złożysz ostatniego dnia maja, to i tak od maja termin będzie liczony. a jak 1 czerwca, to od od czerwca,więc za maj nie dostaniesz. Oni nie wydadzą Ci decyzji w 1 dzień, tym samym nowe przepisy już Cię obejmą. ale -jak rozumiem-to masz większe szanse, tylko wówczas, gdy już Twój MOPS przyznawał komuś śp np. po wyrokach korzystnych w WSA dotyczących ludzi w sytuacji podobnej do Twojej. Nie ma pewności co i jak zrobią,bo nie ma utrwalonej praktyki -bo przepis dopiero wchodzi.Dlatego lepiej być nauczonym z cudzych spraw i założyć,ze droga dłuższa, przez WSA, wiec czas Ci drogi raczej. Ale zrób jak sam uważasz, bo to kwestia ok .tygodnia do ostatniego maja. Ja tak bym złożył-by jeszcze w maju, a już nowe przepisy ich będą obligowały. Chyba ,ze wydadzą decyzje jeszcze z data majowa , co raczej tylko teoretycznie możliwe.

 • #10 napisane przez ~u
  około 2 dni temu
  • #11 napisane przez ~opiekun matki
   około 2 dni temu

   Złożyłem wniosek o zmianę świadczenia bo ten który otrzymuję obecnie jest niczym innym tylko ŁAMANIEM KONSTYTUCJI!!! czekam na odpowiedz….

 • #12 napisane przez ~jan
  około 2 dni temu

  Witam wszystkich WO , czytam wyroki WSA NSA i zauważam jedną prawidłowość , osoby nie posiadające ZDO lub SZO otrzymują pozytywne wyroki w sprawie o ŚP , natomiast inni mający te świadczenia muszą sie ich zrzec i dopiero potem starać sie o ŚP. Możliwe , że sie mylę i jeżeli jest inaczej to prosiłbym o przykłady osób które otrzymały ŚP mając ZDO lub SZO

  • #13 napisane przez ~Michał
   około 2 dni temu

   Panie Janie dwóch świadczeń pobierać nie można. Nie każdy rezygnuje ze zdo, ale w odwołaniu czy skardze opiekunowie deklarują taką chęć. Dopiero po korzystnej decyzji sko czy wyroku wsa aby decyzja była pozytywna po spełnianiu innych przesłanek/kryteriów i nie wystąpiła przesłanka negatywna zdo koniecznym jest wystąpić o ochylenie zdo.

   • #14 napisane przez ~jan
    około 2 dni temu

    II SA/Łd 260/15 – Wyrok

   • #15 napisane przez ~jan
    około 2 dni temu

    Dlatego ponawiam prośbę aby odezwali się ci z WO którzy mając np ZDO wnosili o zmianę na ŚP i otrzymali decyzję pozytywną z tym tylko , że musieli potem wystąpić z podaniem o uchylenie ZDO

    • #16 napisane przez ~opiekunka
     około 2 dni temu

     Np. didi – link do orzeczenia zamiescila ponizej.

  • #17 napisane przez ~jan
   około 2 dni temu

   Sam sobie odpowiedziałem na swoje pytania , a to wszystko dzięki ,art. 27 ust. 5 ustawy o
   świad. rodzin. , wprowadzonych 01.01.2016, poprzednie wyroki o których mówiłem były sprzed tej daty , tak więc można mieć ZDO i ubiegać się o ŚP, sa w takich sprawach wyroki WSA np.
   III SA/Gd 203/17 – Wyrok
   IV SA/Gl 78/17 – Wyrok

   • #18 napisane przez Krzysztof
    około 2 dni temu

    wyroki są, ale nie wiadomo jak takie sprawy zakończą się,
    np. może zakończą się korzystnie i opiekunowie dostaną w MOPSie decyzję o przyznaniu im prawa do ŚP (niebawem się dowiemy), lub może SKO złożą kasację do NSA od wyroków bo uznają, że sądy wydały swe orzeczenia łamiąc jakieś określone przepisy prawa
    Oczywiście piszę to tylko informacyjnie, ponieważ SKO mają taką możliwość
    Jednakże trzymam kciuki i dobrze życzę wszystkim opiekunom.

    • #19 napisane przez ~adam
     około 2 dni temu

     Krzysztof -słuszna uwaga,ze organ ma możliwości wnoszenia kasacji do NSA. Ale , gdy jest utrwalona linia orzecznicza, przy jasnym stanie faktycznym, to nie sądzę by rozumny wykwalifikowany prawnik pokosił się o przegranie sprawy w NSA, bo takie wyroki już znamy- i linia orzecznicza nam przychylna już trwale dominuje. Ale co do samej możliwości to masz racje…-nie można być pewnym, póki sie nie ma prawomocnej decyzji. Jan-gratuluję dociekliwości-tak sam ładnie znalazłeś odpowiedź i już każdy widzi,że nie ma strachu, można śmiało składać o śp prze posiadaniu mniej korzystnego świadczenia. Tylko MOPS musi uchylić nam to swiadczenie, co musimy zaznaczać przy wnoszeniu o śp. Być możne są głębiej wpisy o tym jak to na poziomie decyzji wygląda w praktyce. Póki co ja wciąż czekam…-wiec napisze po finalizacji itd..

     Krzysztof, dziękuje za obszerne info ws twoich walk i starań poniżej. Ja to tez nie pamiętam podstaw ich uwalenia moich wniosków, ale zapewne nie było to „1b”. Dobrze zrobiłeś,ze złożyłeś nowy wniosek o śp wcześniej i już masz-chociaż droga przez NSA. Mnie blokowały sprawy wznowienie, które w bezczynności w SKO trwały i trwał. ale , gdy tylko WSA pierwsze mi sprawy oddalił, to uznałem,ze nie uda się tą drogą.
     Prawo w prawdzie każe naprawić ustawodawcy szkody niekonstytucyjnościami orzeczonymi przez TK, ale w naszych sprawach coś to prawo wybitnie źle działa. I tu licho wie-bo próbują nam udowadniać, ze ZDO wypełnia prawa nabyte…-ale po wyroku K38/13 to dopiero łącznie z wcześniejszymi wyrokami TK jawi sie skala naszego problemu i niekonstytucyjności nam wyrządzonych, a nie oddanych-moim zdaniem. Teoretycznie to w czasie prac nad „spełnieniem niezwłocznym” wyrok TK -k 38/13 ustawodawcy powinni tez nam wszystko naprawić. prawa nabyte oddać i wypłacić-jak wtedy, gdy ZDO wprowadzili. Ale czarno to widzę. Dlatego myślę nad poszukaniem adwokata za procent z wygranej…
     Pozdrawiam…

 • #20 napisane przez ~magdusia
  około 3 dni temu

  Panie Krzysztofie napisałam do pana na maila,nie wiem jak się zabrać do tego.Proszę o pomoc

 • #21 napisane przez ~magdusia
  około 3 dni temu

  Własnie mam decyzję z mopsu, i dwie przesłanki negatywne ,pierwsza to wiek druga to posiadanie .zdo.Pisałam oświadczenie ,że z chwilą przyznania ŚP odstępuję od ZDO.Nie wzięli tego pod uwagę muszę zrezygnować z ZDO.I teraz pewnie odwołanie.

 • #22 napisane przez ~adam
  około 3 dni temu

  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6BC10CE219

  -proszę,wszystko ładnie WSA wyjaśnia.

  Do spraw wznowieniowych, tez już jest uzasadnienie oddalenia. Nie przewidują prawem wznowienia, wiec nie możemy w trybach administracyjnych dojść odzyskania utraconych bezprawiem praw poprawnie nabytych, skandal swoja drogą. Tak winno działać państwo prawa? Trudno, mus poszukać adwokata-może jakiś pomoże dojść pełni prawa.

  • #23 napisane przez ~Krzysztof
   około 3 dni temu

   nie opowiadaj takich rzeczy
   jeżeli złożyłbyś wniosek o przyznanie ŚP np. w lipcu 2013r. i dostałbyś na ten wniosek odmowę na podstawie art. 17 ust. 1b i SKO podtrzymałoby tę decyzje MOPSa, a następnie WSA oddaliłby Twoja skargę lub zawiesiłby postępowanie wskazując, że trzeba poczekać na rozstrzygnięcie sprawy w TK z dnia 21 października 2014r. sygn. K38/13 , a Ty w międzyczasie skorzystałbyś skutecznie z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, to do 30 dni po tym wyroku Trybunału, który stwierdził, że art. 17 ust. 1b jest niezgodny z ustawą zasadniczą w określonym jego zakresie, miałbyś prawo wystąpić do WSA o wznowienie zakończonego prawomocnym wyrokiem lub zawieszonego postępowania z racji powstałych skutków po wyroku i zmiany Twojej sytuacji prawnej

   opiekun matki informował w roku 2014 o takiej możliwości
   http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl/arch-i-str
   „na mocy wyroku TK z K38/13 decyzje odmawiające ŚP z powodu art. 17 ust. 1b są UCHYLANE i przekazywane do ponownego rozpoznania. Sądy uznają możliwość SKUTECZNEGO wznowienia postępowania na mocy art. 145a k.p.a po wydaniu orzeczenia TK ze sprawy K38/13 ”
   opiekunka dorosłej osoby niepełnosprawnej, która właśnie za sprawą wznowienia postępowania otrzymała prawo do ŚP od lipca 2013r. jest Pani Anna

   proszę poczytaj wyroki WSA oraz NSA będziesz wiedział dokładnie jak jest istotna różnica między sprawą i jej rozstrzygnięciami u Pani Anny, a jak wygląda to w Twoim przypadku
   http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FDF1F8E296
   http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/003A04EC86
   akt normatywny, który uznany został za niezgodny z Konstytucją, traci swoją moc na przyszłość od dnia ogłoszenia wyroku przez TK lub od wskazanego przez TK terminu, natomiast przed wyrokiem TK art. 17 ust. 1b był uznawany za zgodny z Konstytucją tak stanowią przepisy w telegraficznym skrócie oczywiście.
   Na podstawie tego wyroku WSA jak wyrazisz zgodę na uchylenie ZDO powinieneś dostać ŚP od miesiąca złożenia wniosku jeśli SKO lub MOPS nic nowego nie wymyślą (kasacja lub inna negatywna przesłanka)

   • #24 napisane przez ~adam
    około 2 dni temu

    Stronę, dwie, wcześniej pisałem jak i co. Ale proszę sygnatury:
    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9B28B6526B
    http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/627970E2E2

    Ok.roku temu inne dwa wznowienia WSA tez mi skargi oddalił. U mnie Był problem zakładam z u wczesnym stanem prawnym-próg dochodowy itd., bo pamiętasz jak ustawa głosiła nim dali nam zmiana ZDO. Wyrok TK – k38/13 wg WSA nie odnosi się do podstawy uwalenia moich spraw w owym przeszłym czasie. Tyle w skrócie, resztę można wyczytać w uzasadnieniu WSA. Mnie wkurza inna rzecz,że praw nabytych poprawnie WSA nam nie odda,ani nie wskaże gdzie go dochodzić itd.. System działa przeciw jednostce… Ale cieszy, ze od 2016 roku można skutecznie uzyskiwać śp przez wszystkich.
    Więc i Ty masz rację,ale moje stany faktyczne nie są takie,jak przywołujesz. …-tak twierdzi WSA.

    • #25 napisane przez ~Krzysztof
     około 2 dni temu

     ~adam
     Twoje wnioski o wznowienie postępowania ostatecznie zakończonego nie mogły przynieść Ci zamierzonego efektu, ponieważ decyzje wydane w odpowiedzi i dotyczące Twojego wniosku z maja 2013r. nie zostały wydane na podstawie art, 17 ust. 1b czyli tego, który Trybunał uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą, bo tylko w takim przypadku miałeś prawo wystąpić z wnioskiem wznowieniowym i o tym w 2013r. informował nas wszystkich opiekun matki (Romek)
     Mnie podobnie jak Tobie na mój wniosek z 2013r. co prawda wydali decyzję, ale na podstawie innego artykułu – albo ustawy o świadczeniach rodzinnych lub k.p.a. (jak u Ciebie) teraz nie pamiętam , ale jeśli będziesz chciał drążyć temat to sprawdzę dokładniej, wg mnie raczej nie ma potrzeby drążyć bo temat już w momencie wydania takich decyzji się wyczerpał i zamknął nam drogę do ewentualnej możliwości wznowienia postępowania po korzystnym dla nas wyroku TK K 38/13
     W roku 2013 chyba ktoś z opiekunów wspominał, że gdzieś i komuś wydali w MOPSie decyzję po wygaszeniu nam decyzji przyznającej prawo do ŚP, ale czy to prawda nie wiem (może MOPS się rozpędził i pomyłkowo taka decyzje wydał).
     Ustawodawca w roku 2013 doskonale wiedział co i jak zrobić byśmy nie mogli nic wskórać w temacie odzyskania prawa do ŚP.
     Co do praw nabytych to myślę podobnie jak Ty i większość z nas, ale fakty są takie, że przepisy prawa (w necie znajdziesz info / poszukaj / poczytaj będziesz wiedział) pozwalały ustawodawcy (czyli, mógł, ale nie musiał) uregulować sprawę po wyroku TK sygn. K27/13 w taki sposób jak to zrobił i naszym prawem nabytym został i jest substytut ŚP, czyli ZDO.

     • #26 napisane przez ~Krzysztof
      około 2 dni temu

      ~adam już wiem jak to było u mnie.
      Po wygaszeniu nam decyzji i prawa do SP wniosłem w czerwcu o SZO i sprawa nabrała biegu administracyjnego (odwołania i skargi – gdyż nie spełniałem kryterium dochodowego)
      sprawa w trybie administracyjnym zakończyła się wydaniem ostatecznej decyzji przez SKO
      Kilka dni wcześniej złożyłem także wniosek o ŚP i wtedy CŚS doskonale wiedziało o ostatecznej decyzji SKO w temacie SZO jednak nie wzięło tego faktu pod uwagę i na mój wniosek o ŚP wydaje decyzję o zawieszeniu postępowania ze względu na zagadnienie wstępne w postaci mojej sprawy dotyczącej SZO przed WSA
      Po mimo, że sprawa w trybie administracyjnym była zakończona to CŚS zrobiło jak zrobiło, ale najciekawsze nastąpiło później, ponieważ WSA także zwiesiło swoje postępowanie w sprawie o SZO aż do rozstrzygnięcia przed TK sprawy sygn K38/13
      Po wyroku TK WSA wydał wyrok o odmowie SZO (czego byłem już wcześniej świadomy i takiego wyroku oczekiwałem) następnie CŚS też się określiło w tejże sprawie.
      Dziwnym jednak okazało się to, że CŚS nie wszczęło po wyroku TK tej drugiej mojej sprawy o przyznanie prawa do ŚP, którą sami zawiesili do momentu rozstrzygnięcia ww sprawy o przyznanie SZO.
      Ja ten fakt zauważyłem i zażądałem podjęcia poprzednio we wrześniu 2013r. zawieszonego postępowania, oczywiście dostałem odmowę na podstawie art. 17 ust. 1b i odwołałem się do SKO a później pisałem skargę do WSA
      Ten mój wyrok sygn. akt II SA/Łd 260/15 przypomniał wyżej ~jan
      http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/6CAFD6F154
      i po tym wyroku WSA zgodnie z jego uzasadnieniem zrezygnowałem z ZDO i we wrześniu 2015r. złożyłem nowy wniosek o ŚP i w końcu sprawa moja trafiła przed NSA i zakończyła się (po korzystnym wyroku NSA) decyzją CŚS przyznającą mi ŚP

 • #27 napisane przez ~Romana
  około 3 dni temu

  Dziękuję Krzysztofowi za pomoc.Dzisiaj zaniosłam odwołanie do MOPS.W dwóch egzemplarzach,jeden dla mnie.Myślałam,że im oczy wypadną,… 16 STRON.Pozostało tylko czekać.Pozdrawiam wszystkich walczących.

  • #28 napisane przez ~Krzysztof
   około 3 dni temu

   Na dziękowanie przyjdzie czas, ale trzeba wyraźnie powiedzieć, że należą się przede wszystkim Rzecznikowi Praw Obywatelskich, ponieważ nasze odwołania i skargi są robione na argumentach prawnych przedstawionych przez RPO w opisach spraw w których Rzecznik uczestniczył.

   Większość ww argumentów prawnych RPO zawartych w naszych WZORACH można wykorzystać praktycznie w każdym odwołaniu do SKO lub skardze do WSA, ale trzeba pamiętać, że WZORY trzeba skonfrontować z treścią otrzymanej decyzji, ze swoją sytuacją i odpowiednio je zmodyfikować, logicznie dopasować

   Trzymamy kciuki także za Ciebie

   • #29 napisane przez ~Basia
    około 1 dni temu

    Witam Pana panie Krzysztofie. Wielkie dzięki za trud w udzielaniu pomocy.Ja również wysłałam juz do SKO bo GOPS odmówił mi przyznania SP.pozdrawiam

 • #30 napisane przez ~Michał
  około 4 dni temu

  Dodałem wzór odwołania do SKO na przesłankę odmawiającą śp odmowa w związku z kryterium wieku tj. art. 17 ust 1b oraz pobieranie zasiłku dla opiekuna jako przesłanka negatywna – art. 17 ust 5 pkt 1 lit. b. Proszę przeczytać uważnie i uzupełnić swoje dane – czerwone pola i zamienić je na czcionkę w kolorze czarnym przed wydrukowaniem oraz dopasowanie odwołania do swojej sytuacji. Oraz wzór oświadczenia woli rezygnacji ze zdo
  http://chomikuj.pl/mary.and.michal/WODON
  hasło: wodonsp

 • #31 napisane przez ~Halina
  około 4 dni temu

  Dziękuję bardzo Panie Michale

 • #32 napisane przez ~Jerzy
  około 4 dni temu

  W programie Za życiem ………….. Ani słowa o opiekunach dorosłych niepełnosprawnych, to PR , wybielanie się przed społeczeństwem , zobaczcie pracujemy, otóż nie prawda , nic żeście nie zrobili , opiekunowie muszą sie przez miesiąc utrzymac za 520 zł , opłaty , żywność ……to jest fizycznie niemożliwe…wyrok trybunału , 21 pazdziernik 2014,, czeka to już jest czysta hipokryzja , bo to właśnie PIS najgłośniej się o ten wyrok upominał…… Ministra Rafalska proponuje aktywizację? proszę nie rozśmieszać jaką? jesli nie mogę ani na krok odejść od matki staruszki…..? Więc nie dziwcie się że na mysl o PIS , zgrzytam zębami …. prawdą jest że , PO wraz z PSL doprowadziło do ogromnych błędów, ale ….. potrafili sie przyznać pieniądze za okres roku zostały zwrócone….PIS przed wyborami obiecał naprawić sytuację , wiele osób dało sie nabrać na tę obietnicę , miedzy innymi ja,,,, nigdy więcej , stwierdzam że to są populisci i wierutni kłamcy !!!!!

  • #33 napisane przez Krzysztof
   około 4 dni temu

   Panie Jerzy
   jeszcze się taki nie narodził, co by każdemu dogodził
   każdy polityk to populista i kłamczuch
   co, pierwszy raz dałeś się nabrać na obietnice ? myślę, że nie, więc …
   jaka hipokryzja, zadanie wykonali, ponieważ doprowadzili naszą sprawę na wokandę w TK, tak jak ich prosiliśmy i sprawa zakończyła się dla nas sukcesem
   aktywizacja ? Ciebie ona na razie nie dotyczy, ale jeśli nastąpi taki moment to najprawdopodobniej sam będziesz o nią zabiegał
   jeśli Cię wk…..a sytuacja, że PiS nic nie robi to sam zadbaj o swój los i Ty zrób, a masz ku temu okazję już od października 2014r.

 • #34 napisane przez ~opiekunka
  około 4 dni temu
 • #35 napisane przez ~Halina
  około 5 dni temu

  Panie Krzysztofie, mi chodzi o te załączniki, które się wypełniało przy pierwszym staraniu się o ŚP tj. Oświadczenie do ustalenia prawa do świadczenia pielę. W nim opisywało się jak sprawuje się opiekę itd

  • #36 napisane przez ~Michał
   około 4 dni temu

   Pani Halino pod tym linkiem znajdzie Pani plik, który trzeba wydrukować i wypełnić tj. oświadczenie pod klauzulą kk
   http://chomikuj.pl/mary.and.michal/WODON haslo: wodonsp
   Ja użyłem go do napisania oświadczenia woli, że chcę zrezygnować z zdo w przypadku prztznania prawa do śp na podstawie art. 27 ust 5 u.ś.r oraz w oparciu o art. 155 k.p.a oświadczenie pojawi się (wzór) dziś na stronce chomikuj.
   Postaram się dodać do odwołania do SKO, którego wzór był już udostępniony fragment ze swojego odwołania odnośnie przesłanki negatywnej -zasiłku dla opiekuna i dziś wgram go na stronkę z w/w linku.

 • #37 napisane przez ~Halina
  około 5 dni temu

  Mam ZDO, chcę starć o przywrócenie mi ŚP, czy mam wypełnić tylko wniosek o ŚP czy również załączniki

  • #38 napisane przez ~Krzysztof
   około 5 dni temu

   prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, można uzyskać składając w MOPSie wniosek o to ŚP (formularz wniosku do wypełnienia można zlokalizować w poprzednich komentarzach)
   wraz z ww wnioskiem można złożyć wniosek o uchylenie prawa do pobieranego zasiłku dla opiekuna lub jeżeli ktoś ma jakiekolwiek obawy co do skuteczności takiego wniosku, to można złożyć zamiast wniosku o uchylenie ZDO np. oświadczenie o chęci rezygnacji z zasiłku dla opiekuna z chwilą jednoczesnego przyznania nam świadczenia pielęgnacyjnego (o treści jak niżej w komentarzach) albo tutaj
   http://wykluczeni-opiekunowie-doroslych-on.blog.pl/comment-page-184/#comment-28630
   czy złoży Pani sam wniosek czy może z dodatkowymi pismami to zależy wyłącznie od Pani
   przypomnę, iż są znane mi osoby, które po złożeniu równocześnie dwóch wniosków tj. wniosku o ŚP oraz wniosku o wszczęcie postępowania i na mocy art. 155 K.p.a. uchylenie ZDO, mają już przyznane prawo do ŚP – ich sprawy trwały około 3-6 miesięcy od dnia złożenia wniosków do dnia odbioru decyzji o przyznaniu im ŚP.
   Wówczas ŚP wypłacają od dnia złożenia wniosku, lub jeśli coś ktoś zamiesza (opiekun lub MOPS – są to skrajne przypadki) to za wspólną zgodą ŚP wypłacają od dnia wydania decyzji na przyszłość (wtedy opiekun jest stratny za te kilka miesięcy wstecz)

 • #39 napisane przez ~Michał
  około 5 dni temu

  Oglądajcie Interwencję na Polsacie zaraz będzie jak urzędnicy postępują

 • #40 napisane przez ~DOROTA
  około 5 dni temu

  Witam, wczoraj na spokojnie analizowałam moje wszystkie decyzje , Wasze pomocne komentarze zwłaszcza Krzysztofa i Michała i dzisiaj byłam ponownie w MGOPS . Pani kierownik powiedziała że będzie przeprowadzony szczegółowy wywiad u mnie w domu (czego sie nie obawiam ),ale i tak będzie decyzja odmowna ,mama jest w pierwszej kolejności do opiekowania się córką , żadne wyroki sądów czy rzecznika nie będą brane pod uwagę to są indywidualne sprawy . Oni mają ustawę i koniec , nawet gdy po wywiadzie uznają ze mama nie może się opiekować córką to i tak dostanę odmowę , jak sko mi przyzna to dostanę ,oni na siebie tego nie wezmą . A więc zobaczymy jak moja sprawa się potoczy pewno czeka mnie długa droga ale to nic, nie poddam się .

  • #41 napisane przez ~DOROTA
   około 5 dni temu

   dodam jeszcze że w 2014 r gdy przyznano mi ZDO nie było w ustawie warunku;
   rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; tak ni powiedziała pani kierownik ,

   • #42 napisane przez ~opiekunka
    około 5 dni temu

    Doroto, a nie ma mozliwosci by wystapic o okreslenie stopnia niepelnosprawnosci Waszej Mamy?
    Ja wiem, to bzdurny przepis, przeciez nawet gdyby Mama byla zdrowa, to przeciez wiek tez czesto uniemozliwia opieke nad chorym dzieckiem, ale moze by to skrocilo te korowody?

    • #43 napisane przez ~DOROTA
     około 5 dni temu

     wystąpiłabym na pewno o orzeczenie ale musiałaby nasza mama sie na to zgodzić , a mama jest bezkrytyczna wobec swojego nałogu . sprawa jest podobna jak u Michała . Nasza mama ma 69 lat oprócz nałogu ma inne schorzenia ale się nie leczy ,do lekarza nie chodzi , nic i nikt się dla Niej nie liczy . Jest to przykre i smutne patrzeć na własną matkę w takim stanie , krzywdzi nas ale ja wierzę że w głębi serca nas kocha tylko ten cholerny alkohol Ją zniszczył

     • #44 napisane przez ~opiekunka
      około 5 dni temu

      Ach, no to zmienia postac rzeczy.
      Wspolczuje tak zawilej sytuacji rodzinnej.
      Trzymam kciuki, zeby udalo sie jak najszybciej wywalczyc SP.

   • #45 napisane przez ~Michał
    około 5 dni temu

    To takie przerzucanie się między instancjami. Ja też skarżyłem w odwołaniu tą samą przesłankę. Mój ojciec jest uzależniony od alkoholu, ma wyrok za znęcanie psychiczne nad rodzin, kuratora – ojciec się nie zmienił, nie wykazuje nawet chęci. Mops uznal go za zdolnego do opieki nad moją mamą, a sytuację znają. Łamią kpa bo nic im za to nie grozi. Prawo w tym kraju jest dla…

  • #46 napisane przez ~didi
   około 5 dni temu

   DOROTA
   Tu jest wyrok który może Ci się przydać
   http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/7902443883

   • #47 napisane przez ~DOROTA
    około 5 dni temu

    dziękuję didi , SKO również wskazała stanowiska sądów w podobnych sprawach ,a mimo to kierownik powiedziała że owszem Ona je przeczyta ale wpływu na decyzję nie ma żadnego bo to jest indywidualna sprawa . ja to rozumiem tak ; MGOPS mi ŚP nie da i wysyła do SKO , a SKO umywa ręce i powrót do MGOPS , MGOPS na to- jak ONI nie dali to my też nie damy i ponowne odwołanie do SKO , komedia

    • #48 napisane przez ~Krzysztof
     około 5 dni temu

     Jeżeli MOPS da Tobie odmowę to odwołujesz się do SKO, a jeśli SKO utrzyma w mocy niekorzystną dla Ciebie decyzję MOPSa, to musisz (jeśli w dalszym ciągu chcesz mieć szansę na ŚP) w określonym terminie 30 dni złożyć skargę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym

     • #49 napisane przez ~DOROTA
      około 5 dni temu

      Właśnie taki mam zamiar ,dziękuję

     • #50 napisane przez ~Michał
      około 4 dni temu

      No, ale zaraz 1 czerwca wchodzi w życie znowelizowany kpa czy w przypadku Doroty nie powinno być to korzystne tzw. „utrwalona praktyka”, zadada powinnego zachowania i możliwość bazowania na orzecznictwie sądów?
      Dorota zapytaj w mopsie o nowe przepisy w tej materii.

     • #51 napisane przez ~opiekunka
      około 4 dni temu

      Nie ma co o to pytac nawet, widac ze panuje tam niezbyt zyczliwa opiekunom polityka, albo/i polityka maksymalnego, nadgorliwego „dupochronienia”.

     • #52 napisane przez ~DOROTA
      około 4 dni temu

      Pytałam o nowe przepisy i dowiedziałam się że sprawy po 1czerwca będą rozpatrywane po nowemu moja niestety nie ,

     • #53 napisane przez ~Danula
      około 4 dni temu

      Pani Doroto ale co to znaczy po nowemu od czerwca ?

     • #54 napisane przez ~DOROTA
      około 4 dni temu

      No właśnie tak jak Michał niżej napisał, czyli jak będę się ponownie odwoływać to SKO albo przyzna mi śp albo nie ,nie będzie tak jak teraz że Sko uchyla decyzję i do ponownego rozpatrzenia . A jeśli nie przyznają to do sądu,tak ja to rozumiem a jeśli się mylę to proszę mnie poprawić nie chce w błąd wprowadzać

     • #55 napisane przez ~Michał
      około 4 dni temu

      No tak, ale jak wróci sprawa do SKO to już będzie czerwiec, ciekaw jestem czy SKO będzie działało na podstawie znowelizowanego kodeksu kpa w Twojej sprawie.

 • #56 napisane przez ~Ela
  około 5 dni temu

  wiem o tm w mops powiedzieli mi że dostanę dpowiedz odmowną jestem w moim mopsie jedyną osobą która stara się o św. pielęgnacyjne jeśli dostanę odpowiedz z mopsu napiszę.Pozdrawiam panie Krzysztofie.

 • #57 napisane przez ~Ela
  około 5 dni temu

  wiem o tm w mops powiedzieli mi że dostanę dpowiedz odmowną jestem w moim mopsie jedyną osobą która stara się o św. pielęgnacyjne

 • #58 napisane przez ~Ela
  około 5 dni temu

  proszę o odpowiedź czy ktoś składał o ś.p do sko w chełmie?

  • #59 napisane przez ~Krzysztof
   około 5 dni temu

   Pani Elu wniosek o świadczenie pielęgnacyjne (ŚP) składa się w Ośrodkach Pomocy Społecznej (OPS, MOPS, GOPS, i spełniających tę samą funkcję odpowiednich innych organach)
   do SKO odwołać się można jeśli na złożony przez Panią wniosek, OPS wyda decyzję, która Panią nie zadowala np. odmowa ŚP, lub odmowa wszczęcia postępowania lub zawieszenie postępowania do jakiegoś czasu itp.
   jeśli już dostała Pani decyzję o odmowie przyznania prawa do ŚP to powinna Pani złożyć w SKO odwołanie od tej decyzji.
   jak potrzebuje Pani informacji co i jak należy zrobić to proszę pytać postaramy się powiedzieć
   udostępniamy ZA DARMO wzory pism (odwołanie do SKO lub skarga do WSA) z możliwością ich edycji, która jest konieczna, gdyż trzeba te pisma uzupełnić o swoje dane i dopasować do swojej sytuacji
   WZORÓW pism oraz dodatkowych informacji proponuję poszukać także w poprzednich komentarzach (np. proszę przejrzeć kilka stron do tyłu) ewentualnie proszę napisać nam co dokładnie OPS napisał w wydanej decyzji, to wskażemy dokładniej odpowiedni WZÓR pisma, który warto zastosować i złożyć w organie odwoławczym

 • #60 napisane przez ~Krzysztof
  około 5 dni temu

  Korzystny wyrok WSA w Gliwicach sygn. akt – IV SA/Gl 78/17 z dnia 06-04-2017
  http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5FF7A610FC
  opiekunka złożyła wniosek o ŚP mając ZDO, (ZDO jej nie zabrano) sprawa nie zakończyła się jeszcze wydaniem ostatecznej decyzji przez MOPS, ale (jak dokumenty wrócą już z sądu poprzez SKO do organu I instancji) wszystko wskazuje, że będziemy ~didi gratulować

  Kiedy wreszcie zlikwidują SKO – w „trzy tygodnie” SKO dwukrotnie skrajnie różnie odniosło się do odwołania – zgodnie z powiedzeniem „jak nie kijem go, to pałką”

  • #61 napisane przez ~Blanka
   około 5 dni temu

   SKO nie może być zlikwidowane, bo mamy zagwarantowaną dwuinstancyjność każdego postępowania.
   Ale urzędnicy to też ludzie, w dodatku zależni od ustawodawcy, w przeciwieństwie (jeszcze) do sędziów. Żaden nie chce ryzykować, ze wyleci z roboty, żaden też się głośno nie przyzna, że przepisy przepisami, a nakazy tajne/poufne swoją drogą.
   A jeśli któryś sam z siebie wydaje kretyńskie decyzje, to nie organ trzeba zlikwidować, tylko człowieka wymienić.
   Poza tym mamy prawo pisać na nich skargi. Skoro tego nie robimy, tylko się potulnie zgadzam na głupoty, to się nie ma co dziwić, ze robią, co chcą.

   • #62 napisane przez ~Krzysztof
    około 5 dni temu

    a więc to dlatego pierwsza instancja nie wysila się, gdyż liczy, że zrobi to za nią i dużo lepiej instancja druga, natomiast druga . .. no właśnie „robio co chco”

    Dziękuję i witam Pani Blanko

    • #63 napisane przez ~Blanka
     około 5 dni temu

     Zabawa polega na tym, że jeszcze kilka lat temu dużo mniej osób nie miało pojęcia, że mogą, albo jak mają się odwołać i kompletnie nie znali swoich praw. Nikt nie czytał pouczeń małym druczkiem. nie dali to nie dali, trzeba sobie było radzić.
     Teraz świadomość społeczna rośnie i zaczynają się inne kombinacje – po łamanie prawa nawet.
     Ale serio – rzadko jest to wina szeregowych urzędników. Oni dostają polecenie i cześć. I muszą siedzieć cicho, bo jak nie, to wylecą z roboty, a też mają rodziny na utrzymaniu.

     Podstawowym problemem jest durny system i panika ustawodawcy – każdego jednego. Bo oni po prostu nie mają pojęcia, co z nami zrobić, a my im albo nie umiemy tego wytłumaczyć, albo pojawiają się „przedstawiciele”, którzy w ogóle nie wiedzą, na jakim świecie żyja, ale mają megafon i to im wystarcza.

     Póki my, wspólnie, nie będziemy mieć jakiegoś sensownego planu działania i wypracowanych realnych i logicznych rozwiązań – nic się nie zmieni.

     Oczywiście priorytetem jest wykonanie wyroku K 38/13, bo nie wiadomo, jak długo jeszcze Sądy zdołają nam pomagać; następnie dodatek wyrównawczy dla EWK (nie ma co protestować, za 850,- nie ma się dużo więcej luksusów niż a 520,-) i potem sukcesywnie zajać się resztą: leki, rehabilitacja, sprzęt, turnusy, mieszkania i tak dalej.
     Ale jeśli nie będziemy współpracować, to mozemy się cmoknąć.

     I żadna ze mnie pani :)

 • #64 napisane przez ~Michał
  około 6 dni temu

  Ja proszę o radę. Moja decyzja do sko doręczona w dniu 11 kwiecień, informacja przez tel, że do 11 maja mają czas. Dziś jest już 16 maj, dzwoniłem wczoraj i te Panie odpowiedzialne za odwołania z działu świadczeń są na szkoleniu. Pan, z którym rozmawiałem nie był w stanie sprawdzić czy decyzja już jest w komputerze czy „koleżanka wydłuży termin” więc czy słać pismo do SKO o usunięcie naruszenia prawa poprzez przekroczenie ustawowego terminu rozpatrzenia mojego odwołania (żadnej informacji z sko nie dostałem o wydłużeniu terminu)?

  ~Dorota decyzja z SKO z 20 kwietnia a Ty dopiero dostałaś :( plus praca mopsu… jak by rzetelnie wszystko zrobili to SKO nie musiało by im „wytykać” i możliwe, że by już sprawa była zakończona. Chory kraj. A biurokracja niewydolna.

  • #65 napisane przez ~DOROTA
   około 6 dni temu

   posiedzenie odbyło się 20 kwietnia a 9 maja została wysłana do mnie decyzja i do MOPS też , ale jak ja dzwoniłam to mi pani mówiła na jakim etapie jest moja sprawa . było opóznienie ze względu na chorobę któregoś z członków kolegium

   • #66 napisane przez ~Krzysztof
    około 6 dni temu

    można podsumować to tak -
    panuje jakaś dziwna epidemia wśród członków składów orzekających SKO i WSA

  • #67 napisane przez ~Krzysztof
   około 6 dni temu

   ~Michał nie pisz poczekaj te kilka dni, może jutro wyjaśni się, że już np. wysłali tę decyzję

  • #69 napisane przez ~Blanka
   około 5 dni temu

   Maja 30 dni na wydanie decyzji. Maksymalnie, chyba, ze są jakieś kwestie, wymagające dodatkowych wyjaśnień. Biegunka kierownika czymś takim nie jest, a kpa stanowi, ze mają wystawiać „bez zbędnej zwłoki”. Tylko o tym nie wiedza, bo nie znają kpa.
   Ale jeśli nawet wystawią 30 dnia – należy brać pod uwagę, że poczta działa swoim trybem. Był weekend. 11 wypadał w czwartek, a na poczcie też były zmiany i mają bajzel od kilku miesięcy. Załóżmy, że kierowniczka podpisała 11 o 13:50, to raczej już nie wyszło tego dnia na pocztę, wyszło 12, w piątek. Na poczcie te wszystkie stempelki i wpisanie we właściwe kajety… Zrobił się poniedziałek, przerzucili na sortownię, zrobił się wtorek, dotarło na właściwą pocztę… 17 – 18 dostaniesz.
   Nie robiłabym chryi o 5 dni.

   • #70 napisane przez ~Michał
    około 5 dni temu

    Ja mogę czekać do końca miesiąca. Moje sko jest oddalone o 30+ km od mojej miejscowości, więc decyzja jak będzie wysłana to PP nie powinno to długo zająć.

    • #71 napisane przez ~Blanka
     około 5 dni temu

     No ale chyba piechotą o własnych silach ta decyzja nie idzie. Trzeba po prostu liczyć ostateczny termin + 3 – 5 dni.

 • #72 napisane przez ~DOROTA
  około 6 dni temu

  Witam dzisiaj otrzymałam decyzję z SKO które orzekło cyt.
  uchylić zaskarżoną decyzję i sprawę przekazać do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji . Byłam w MGOPS zapytać co dalej , pani kierownik powiedział mi że wydadzą decyzję odmowną ponieważ SKO jasno nie określiło się że mają mi przyznać ŚP głównie chodzi o to że moja mama nie posiada orzeczenia . Prawie godzinę z panią kierownik rozmawiałam i mam taki mętlik w głowie że szok .Robią mi pod górkę , postaram sie jak najszybciej wrzucić tutaj tą decyzję , zależy mi na Waszej opinii , jestem trochę zdenerwowana ale NA PEWNO się nie poddam

  • #73 napisane przez ~Krzysztof
   około 6 dni temu

   pamiętaj, aby na skanach nie było widać Twoich danych oraz innych wrażliwych informacji (daty, znaki lub numery spraw, nazwy miejscowości itp.)
   jeśli możesz to wklej także pierwszą decyzję MOPSa

   możesz zaznaczyć, aby skany które wkleisz dla naszego oglądu były dostępne tylko przez np. jeden lub dwa, trzy dni a później administracja bloga wykasuje Twój komentarz z tymi skanami (nie wiem na 100% czy taki zabieg całkowicie wyeliminuje zaistnienie tych skanów w przestrzeni publicznej)

   • #74 napisane przez ~Michał
    około 6 dni temu

    Nie do wiary, żeby instytucja mops tak traktowała ludzi to woła o pomste do nieba. Dorota jeżeli wydadzą Ci decyzję odmowną odwołuj się i dzwoń po pomoc do RPO. Nie wolno się poddawać. Trzymam kciuki.

   • #75 napisane przez ~DOROTA
    około 6 dni temu

    Krzysztof ,czy mogę wysłać do Ciebie tą decyzję

  • #76 napisane przez ~sisi
   około 6 dni temu

   Przepraszam że zapytam jakiego orzeczenia Pani mama nie posiada ?

   • #77 napisane przez ~opiekunka
    około 5 dni temu

    No, tez mnie to zaintrygowalo. Jesli chodzi o orzeczenie o niepelnosprawnosci, to hmm… sprawa jest przegrana w tym momencie.

    • #78 napisane przez ~opiekunka
     około 5 dni temu

     Ale z drugiej strony, nie moze chodzic o to orzeczenie, bo przeciez Dorota pisala, ze ma ZDO, czyli orzeczenie o niepelnosprawnosci mama na pewno ma.

   • #79 napisane przez ~Krzysztof
    około 5 dni temu

    Dorota opiekuje się siostrą, ich mama żyje i spełnia warunek alimentacji w stopniu pierwszym, jednakże w związku z chorobą nie może sprawować opieki nad córką, szkopuł w tym, że mama obu córek nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, więc z uwagi na zapisy ustawy o świadczeniach rodzinnych, Dorota w takim wypadku nie może wg MOPSa otrzymać prawa do ŚP nawet jeśliby spełniała pozostałe warunki ustawy

    jest to o tyle dziwna sytuacja, że zarówno ŚP jak też ZDO Dorota miała przyznawane w tym samym stanie faktycznym co jest aktualnie i wtedy MOPS nie widział problemu, aby przyznać świadczenie a później zasiłek, a teraz ten problem dostrzega

    wraz z wnioskiem wypadałoby w mordę dać na zaś dla lepszego krążenia krwi

 • #80 napisane przez ~Krzysztof
  około 6 dni temu
  • #81 napisane przez ~opiekunka
   około 6 dni temu

   Ano potrafi.
   I zaloze sie, ze te „kilka stron” zerzniete z udostepnianych ZA DARMO przez innych opiekunow wzorow.

  • #82 napisane przez ~Danula
   około 6 dni temu

   Panie Krzysztofie złożyłam dziś wniosek do Mops o ŚP oraz oświadczenie że nie rezygnuję z zdo. Przyjęli bo muszą ale pani jeszcze raz podkreśliła że od nich napewno dostanę odmowę. Potem będę działać dalej.Liczę na pańską pomoc a także na innych WO. Dziękuje bardzo za dotychczasową pomoc i wsparcie. Pozdrawiam serdecznie.

 • #83 napisane przez ~Beata
  około 1 tygodni temu

  Witam serdecznie, jestem opiekunem niepełnosprawnego brata. Jutro idę po wniosek na świadczenie pielęgnacyjne. Jestem Zachodniopomorskiego, a co będzie od 1 czerwca w Mopsach. Proszę o wyjaśnienie. Pozdrawiam

 • #85 napisane przez ~Paweł
  około 1 tygodni temu

  Zastanawiam się czy naprawdę coś się zmieni od 1 czerwca.Co zrobią MOPS-y.Może ktoś wie jak w tej chwili wygląda sprawa śp w zachodniopomorkim?Może ktoś uzyskał śp w SKO Szczecin?

 • #86 napisane przez ~Danula
  około 1 tygodni temu

  Witam wszystkich WO. Kochani tyle się tu naczytałam żeby starać się o ŚP. Poszłam dziś do podlegającego mi MOPS i wróciłam zawiedziona i rozczarowana ponieważ panie powiedziały mi że od nich napewno dostanę odmowę i od SKO również ponieważ mieli już taką sytuacje. Ja mam ZDO na mamę .Powiedziały że owszem mogę złożyć wniosek ale odrazu muszę zrezygnować z ZDO. Jeżeli bym się odwołała nawet do WSA to czas oczekiwania wiele miesięcy a ja nie mogę zostać nawet bez tych 520 zł. bo wtedy totalna głodówka mnie czeka .Więc muszę zrezygnować ze składania wniosku o ŚP i czekać aż rządzący coś dla nas zmienią. Wielki szacun i ukłon dla pana Krzysztofa który na tym blogu tyle cennych rad udziela. To dzięki niemu zdecydowałam zapytać u zródła czyli mojego MOPSu. Pozdrawiam.

  • #87 napisane przez ~Krzysztof
   około 1 tygodni temu

   Proszę złożyć wniosek o przyznanie ŚP (formularz wniosku można pobrać w MOPSie lub na stronie, którą wskazał Michał
   http://chomikuj.pl/mary.and.michal/WODON
   wypełnij zgodnie ze stanem faktycznym, podpisz i wyślij listem poleconym do MOPSa
   Ponieważ obawiasz się, że możesz zostać bez środków do życia (skutecznie Cię MOPS wystraszył – tylko to potrafią robić) proszę wyślij wraz z wnioskiem o przyznanie ŚP dodatkowe pismo tj. oświadczenia w którym napisz, że znasz treść ustawy o świadczeniach rodzinnych i m.in. treść
   art. 17 ust 5 pkt 1 lit b
   - tzn. ŚP nie przysługuje, gdy wnioskodawca posiada aktualnie prawo do innego świadczenia lub zasiłku
   oraz art. 27 ust. 5
   - tzn. przy zbiegu uprawnień do kilku świadczeń wynikających z ustawy, wnioskującemu przysługuje prawo wyboru korzystniejszego świadczenia
   i zdajesz sobie sprawę, że jako opiekunka nie możesz posiadać prawa do kilku świadczeń lub zasiłków, dlatego by wykluczyć jedyną negatywną Twoim zdaniem przesłankę, by móc uzyskać prawo do ŚP oświadczasz o chęci zrezygnowania z prawa do zasiłku dla opiekuna z chwilą przyznania Tobie ŚP (lub ewentualnie w wersji, że jesteś zdecydowana zrezygnować z zasiłku dla opiekuna z chwilą przyznania Tobie ŚP)

   te dwa pisma (wniosek o ŚP oraz oświadczenie wyślij pocztą listem poleconym i zaczekaj na decyzję z MOPSa – w tym wypadku (ani w żadnym innym, jeśli sprawujesz opiekę i nie składasz osobiście rezygnacji z ZDO) nie mogą zabrać Tobie prawa do ZDO

   który to MOPS, proszę podaj miejscowość i z kim rozmawiałaś ?

   • #88 napisane przez ~Danula
    około 1 tygodni temu

    Panie Krzysztofie panie Michale i pani Doroto dziękuje za wsparcie i motywację. Panie Krzysztofie to mała mieścina w małopolsce dawne woj. Tarnowskie. Rozmawiałam z pania kierownik od św. rodzinnych.
    Tak oto sama napisałam na brudno to oświadczenie .

    Oświadczam, że znam treść ustawy o świadczeniach rodzinnych i m.in. treść art. 27 ust. 5 i zdaję sobie sprawę, że jako opiekun mojej mamy nie mogę posiadać prawa do kilku świadczeń czy zasiłków. Dlatego by uzyskać prawo do ŚP oświadczam, że jestem zdecydowana zrezygnować z ZDO z chwilą przyznania mi Świadczenia Pielęgnacyjnego. Czy to wystarczy?

    • #89 napisane przez ~Krzysztof
     około 1 tygodni temu

     ~Danula skoro inna opcja nie wchodzi w rachubę, to może być tak jak napisałaś (jedna uwaga – nie pisz skrótami ZDO / ŚP tylko napisz – zasiłek dla opiekuna / świadczenia pielęgnacyjne, żeby zrozumieli co do nich chcesz gawarisz)

     a sytuacji jak Cię ta Pani Kierownik potraktowała nie zostawił bym tak , tylko poszedł bym porozmawiać z Wójtem / Burmistrzem, a dodatkowo poprosiłbym, aby w rozmowie uczestniczył także prawnik, który pracuje dla urzędu
     Niech Wójt czy Burmistrz wie, że Kierownik MOPSa świadomie czy nieświadomie, ale wprowadza Ciebie w błąd, oczywiście zakładając, że kierowniczka powiedziała tak, jak nam napisałaś, że „odrazu muszę zrezygnować z ZDO”
     no chyba, że powiedziała tak, jak powiedziała, bo chce Ci dać od razu to ŚP , czyli rezygnujesz z ZDO i za 3 tygodnie po uprawomocnieniu się decyzji dają prawo do ŚP – to wtedy nie kłamała i nie wprowadzała w błąd – może źle coś zrozumiałaś, a ona chciała tylko i wyłącznie dobrze dla Ciebie

     • #90 napisane przez ~Danula
      około 1 tygodni temu

      O tak panie Krzysztofie napewno nie napisze skrótami to tak tylko na szybko napisałam. Dobrze zrozumiałam dlatego wróciłam do domu zrezygnowana. Dlatego wiem że MOPS da mi odmowę.

    • #91 napisane przez ~DOROTA
     około 1 tygodni temu

     podzielam opinię Krzysztofa .

  • #92 napisane przez ~DOROTA
   około 1 tygodni temu

   Witam , Danula skąd panie z MOPS mogą wiedzieć jaka będzie decyzja z SKO ?Nie musisz rezygnować z ZDO , wniosek o ŚP muszą przyjąć i rozpatrzyć , prawdopodobnie będzie decyzja odmowna i wtedy do SKO , ja tak zrobiłam i czekam na decyzje , nadal mam ZDO i nie rezygnowałam z niego i również dzięki temu blogowi zaczęłam się starać o ŚP. głowa do góry i działaj . pozdrawiam wszystkich

  • #93 napisane przez ~Michał
   około 1 tygodni temu

   Pani Danuto ja też w mopsie dokladnie to samo usłyszałem, że sko negatywnie sie odniesie, że wsa też. Prosze składać wniosek i napisać oświadczenie.

 • #94 napisane przez ~magdusia
  około 1 tygodni temu

  Czyli dobrze by było gdybym dołączyła jeszcze pismo do mops-u o wyszczególnienie wszystkich przesłanek negatywnych,to co pisze p.Michał.Mam tylko nadzieje że mops by przyjął pismo (załącznik do wczesniej złożonego wniosku).

 • #95 napisane przez ~Michał
  około 1 tygodni temu

  Kochani utworzyłem folder dla opiekunów w serwisie do wymiany plików chomikuj. Do wniosku o śp wpisałem następujący fragment „W przypadku niespełnienia przesłanek do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wnoszę o wskazanie mi (mając na uwadze przepisy kodeksu postępowania administracyjnego) wszystkich przesłanek mających wpływ na wydanie decyzji odmownej dotyczącej uzyskania prawa do w/w świadczenia przeze mnie jako opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej oraz odniesienia się przez tutejszy organ do wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sprawa TK k38/13) z dnia 21 października 2014 r, który wpłynął na zmianę mojego stanu prawnego jako opiekuna dorosłej osoby niepełnosprawnej” – aby mops wymienił wam wszystkie przesłanki negatywne jeżeli wyda decyzję niekorzystną dla Was
  Pliki wniosku do wydrukowania dostępny pod linkiem http://chomikuj.pl/mary.and.michal/WODON
  hasło: wodonsp

  • #96 napisane przez ~Michał
   około 1 tygodni temu

   Krzysztof jeżeli masz jakieś materiały, którymi mógłbyś podzielić się w opiekunami wyślij do mnie na email to je wgram, Tym sposobem będziemy mieli wszystko w jednym miejscu – pod jednym linkiem.

  • #98 napisane przez ~urszula
   około 1 tygodni temu

   to dobre działania ale tu na szczeblu 1 instancji i SKO oni mają wytyczne z góry odmawiać pod byle pretekstem konieczne są działania w kręgu zarządzających w końcu ile lat taka komisja będzie brać kasę i praktycznie nie ma efektu a ta minister twierdzi ,że to co w styczniu wprowadzili to załatwia wyrok TK k 38/13 i trudno ją wyprowadzić z błędnego myślenia

   • #99 napisane przez ~Michał
    około 1 tygodni temu

    Bo Prezes nie każe i nie wykonają wyroku TK są inne priorytety wiadomo o co chodzi.

 • #100 napisane przez ~magdusia
  około 1 tygodni temu

  Dziękuję za informację. nie mniej jednak jest to trudne do ogarnięcia,na przykład nie rozumiem czy prosić RPO o pismo (czy ono będzie kierowane imiennie tylko do mojej sytuacji czy to jest jeden wzór i kierowany do wszystkich ten sam).P.Michał proponuję pomoc w udostępnieniu tego pisma od RPO.Czy wystarczy przepisać,dopasować do siebie.

 • #101 napisane przez ~magdusia
  około 1 tygodni temu

  Przy staraniu sie o śp. nie jest brany pod uwagę dochód.

 • #102 napisane przez ~JOanna
  około 1 tygodni temu

  witam , mam pytanie czy przy staraniu się o ŚP, brany jest jakiś próg dochodowy , jak jest liczony i ile wynosi?

 • #103 napisane przez ~magdusia
  około 1 tygodni temu

  Witam
  Miałam już wywiad Srodowiskowy i w przyszłym tygodniu powinnan mieć decyzję z mops-u,bo już minęło 3 tygodnie.Nie składałam o rezygnację z ZDO,tylko napisałam krótko,że z chwilą przyznania mi SP rezygnuję z ZDO..Czy odwolując się do SKO dobrze dy było mieć pismo od RPO i czy oni w ciągu miesiąca odpiszą.Pewnie było pisane już, ja staram się wszystko czytać ale tego nie wiem.P. Krzysztofie liczę na odpowiedż.i dziękuję

 • #105 napisane przez Krzysztof
  około 1 tygodni temu

  Zwracam się do „blogowicza” o nicku ~Ja

  Jeśli w kolejnych swoich komentarzach będziesz Pan wprowadzał zamieszanie i dezinformację na blogu to postaram się, abyś został skutecznie zablokowany.

  Twoje wycieczki w moją stronę, do mojego działania oraz niestosowne komentarze w stosunku do innych opiekunów starających się nieść wielopłaszczyznową pomoc innym opiekunom są najzwyczajniej chamskie.

  Przypomnieć warto Twojego ostatniego newsa, krytykującego naszą pomoc
  http://wykluczeni-opiekunowie-doroslych-on.blog.pl/comment-page-182/#comment-28382
  http://wykluczeni-opiekunowie-doroslych-on.blog.pl/comment-page-182/#comment-28408
  http://wykluczeni-opiekunowie-doroslych-on.blog.pl/comment-page-182/#comment-28379
  a teraz przeczytaj Pan sobie, albo nam tutaj na białym blogu nawet zacytuj ten komentarz
  http://wykluczeniopiekunowieon.blog.pl/comment-page-162#comment-15653
  a następnie wypadałoby, abyś miał odwagę przeprosić wszystkich nas za brednie, które Ty tutaj nam wypisujesz

 • #106 napisane przez ~Michał
  około 1 tygodni temu

  Dostałem dziś info komentarz na fb pod moimi skanami z Biura RPO, że jedna Pani, WO wykorzystała to pismo przy odwoływaniu się do SKO. SKO uchyliło decyzję mopsu w uzasadnieniu sko użyło argumentacji RPO. Takie informacje cieszą. Kochani walczcie! Jeżeli ktoś by chciał to pismo od RPO proszę pisać na michal18c@vp.pl

Brak trackbacków.